Кодификатор строительных работ 2012
Кровельная компания Вектор-Профи : кровельные материалы в Одессе
 
Акция с 15-го января
Экономия началась!
Специальные цены на
утеплитель - от 28,20 грн!Кодификатор строительных работ 2012

 На данный момент компания, которая ведет указанные ниже работы, должна иметь лицензию, согласно Постановлению КМУ №1396
Согласно новым Лицензионным условиям, принятым в 2012 году, лицензированию подлежат данные виды работ в строительной деятельности:Перелік робіт провадження будівельної діяльності

1.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ НА ОБ’ЄКТАХ   

1.01.00 УЛАШТУВАННЯ ОСНОВ ТА ФУНДАМЕНТIВ, СПЕЦIАЛЬНI РОБОТИ У ГРУНТАХ    
1.01.01 Збірних та монолітних мілкого закладання   
1.01.02 Із застосуванням паль   
    1.01.02.01 заглиблення паль, шпунтових огороджень, анкерів  тощо   
    1.01.02.02 паль, які улаштовуються на місці   
1.01.03 Улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами (опускні  колодязi, кесони тощо)   
1.01.04 Закрiплення  слабких  грунтiв    
1.02.00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД    
1.02.01 За функціональним призначенням (V категорія складності, ІV категорія складності)   
    1.02.01.01 Житлові та громадські   
    1.02.01.02 Промислові   
    1.02.01.03 Інженерні споруди   
        1.02.01.03.01 водоохолоджувачів, градирень   
        1.02.01.03.02 стволів  промислових труб   
        1.02.01.03.03 щоглових, баштових   
        1.02.01.03.04 ємкісних, що працюють під тиском   
        1.02.01.03.05 підземних складів, сховищ, ємкостей   
        1.02.01.03.06 підпірних  стін   
        1.02.01.03.07 копрів вугільних та інших   
        1.02.01.03.08 галерей, естакад, етажерок  технологічних   
        1.02.01.03.09 каналів, тунелів, колекторів  технологічних   
        1.02.01.03.10 опор зв’язку, енергопостачання, повітряного та канатного транспорту   
        1.02.01.03.11 шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків   
        1.02.01.03.12 промислових печей та агрегатів   
    1.02.01.04 Гідротехнічних споруд та комплексів (V категорія складності, ІV категорія складності)   
        1.02.01.04.01 морських   
        1.02.01.04.02 річкових, озерних   
        1.02.01.04.03 виконання підводно-технічних робіт   
    1.02.01.05 Гірничих споруд та комплексів (V категорія складності, ІV категорія складності)   
        1.02.01.05.01 підземних виробок   
        1.02.01.05.02 відкритих виробок   
1.02.02 За використанням матеріалів   
    1. 02.02.01 металевих    
    1. 02.02.02 збірних бетонних та залізобетонних   
    1. 02.02.03 монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних    
    1. 02.02.04 кам’яних та армокам’яних   
    1. 02.02.05 дерев’яних   
    1. 02.02.06 комбінованих та композитних   
1.02.03. За конструктивною схемою (V категорія складності, ІV категорія складності)   
    1. 02.03.01 безкаркасна   
    1. 02.03.02 каркасна   
    1. 02.03.03 змішана   

1.03.00 ЗВЕДЕННЯ ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА СИСТЕМ ЗА ОКРЕМИМИ ПРОЕКТИМИ РІШЕННЯМИ   
1.03.01 Самонесучі   
1.03.02 Навісні   
1.03.03 Підвісні   
1.03.04 За окремими проектними рішеннями   
1.04 .00 Умови будівництва: звичайні, території підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами   
1.05.00 МОНТАЖ МАГІСТРАЛЬНИХ  НАФТО-ГАЗОПРОВОДІВ, СПОРУД ТА ОБЛАДНАННЯ   
1.06.00 МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ (визначається ліцензіатом за галузями  промисловості)   
1.07 .00 ВИКОНАННЯ ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ (визначається ліцензіатом за видами технологічного  устаткування)   
1.08.00 ЗАХИСТ КОНСТРУКЦІЙ, УСТАТКУВАННЯ ТА МЕРЕЖ   
1.08.01 Гiдроiзоляцiйний   
1.08.02 Теплоiзоляцiйний    
1.08.03 Антикорозійний   
1.08.04 Електричний та електрохімічний    
1.09.00 РЕСТАВРАЦІЯ, КОНСЕРВАЦІЯ, РЕМОНТНІ РОБОТИ, РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (V категорія складності, ІV категорія складності)   

2.00.00 МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ОБЄКТІВ (V категорії складності, ІV категорії складності)   

2.01.00 Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання    
2.01.01 Водопостачання    
2.01.02 Каналізації    
2.01.03 Теплових і гарячого водопостачання    
2.01.04 Газопостачання    
2.01.05 Магістральних продуктопроводів   
2.01.06 Електропостачання,  електроосвiтлення   
2.01.07 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних    
2.02.00 Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання    
2.02.01 Водопроводу та каналізації   
2.02.02 Опалення   
2.02.03 Вентиляції і кондиціювання повiтря   
2.02.04 Газопостачання та газообладнання   
2.02.05 Технологічних трубопроводів   
2.02.06 Холодопостачання промислового   
2.02.07 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення    
2.02.08 Автоматизацiї i контрольно-вимірювальних приладів   
2.02.09 Зв'язку, сигналiзацiї,  радіо, телебачення, інформаційних   

3.00.00 БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД (V категорія складності, ІV категорія складності)   


3.01.00 Залізничних колій    
3.02.00 Доріг автомобільних    
3.03.00 Мостів, шляхопроводів, переходів (з використанням матеріалів)   
3.03.01 металевих    
3.03.02 збірних та монолітних бетонних та залізобетонних   
3.03.03 кам’яних та армокам’яних   
3.03.04 дерев’яних   
3.03.05 комбінованих та композитних   
3.04.00 Аеродромів та вертодромів    
3.05.00 Тунелів та метрополітенів   
3.06.00 Морського та річкового  транспорту.   
3.07.00 Вертикального транспорту  (ліфти, ескалатори, підйомники  тощо)   
3.08.00 Умови будівництва: звичайні, територій підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами   

4.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ 


4.01.00 Розробка грунтів, улаштування грунтових споруд 
4.02.00 Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних
4.03.00 Улаштування фундаментів із застосуванням паль
4.04.00 Улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами 
4.05.00 Зведення металевих конструкцій 
4.06.00 Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій
4.07.00 Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій 
4.08.00 Зведення кам'яних та армокам'яних конструкцій
4.09.00 Зведення дерев'яних конструкцій
4.10.00 Монтаж інженерних споруд
4.11.00 Монтаж магістральних нафто-газопроводів, споруд та обладнання 
4.12.00 Будівництво гідротехнічних споруд та комплексів 
4.13.00 Виконання підводно-технічних робіт
4.14.00 Розробка гірничих споруд та комплексів
4.15.00 Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам'яток культурної спадщини 
4.16.00 Монтаж технологічного устаткування
4.17.00 Виконання пусконалагоджувальних робіт (визначається ліцензіатом за видами технологічного устаткування)
4.18.00 Клас наслідків (відповідальності) об'єктів будівництва: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки
4.19.00 Умови будівництва: звичайні, території підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами

5.00.00 МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

5.01.00 Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання 
5.01.01 Водопроводу та каналізації
5.01.02 Опалення
5.01.03 Вентиляції і кондиціювання повітря
5.01.04 Газопостачання та газообладнання
5.01.05 Технологічних трубопроводів
5.01.06 Холодопостачання промислового
5.01.07 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення 
5.01.08 Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів
5.01.09 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
5.02.00 Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання 
5.02.01 Водопостачання 
5.02.02 Каналізації 
5.02.03 Теплових і гарячого водопостачання 
5.02.04 Газопостачання 
5.02.05 Магістральних продуктопроводів
5.02.06 Електропостачання, електроосвітлення
5.02.07 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
5.02.08 Клас наслідків (відповідальності) інженерних мереж, систем, споруд: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки

6.00.00 БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД 

6.01.00 Залізничних колій 
6.02.00 Доріг автомобільних 
6.03.00 Мостів, шляхопроводів, переходів
6.04.00 Аеродромів та вертодромів
6.05.00 Тунелів та метрополітенів
6.06.00 Місцевого транспорту
6.07.00 Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо)
6.08.00 Клас наслідків (відповідальності) транспортних споруд: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки
6.09.00 Умови будівництва: звичайні, територій підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами
Связанные статьи


Просмотреть все статьи по теме Документация, законодательство (Всего 6)Ссылки по теме

© 2009-2020 Кровельная компания "Вектор-Профи". ТМ "Вектор-Профи" зарегистривана официально. Авторские права распространяются на все материалы сайта: Карта сайта

Rambler's Top100 View Vector Profi's profile on LinkedIn

Пользуясь сайтом www.vector-profi.com.ua, вы соглашаетесь на использование cookie-файлов с целью персонализации контента, аналитики и рекламы.

LiveZilla Live Chat Software
LiveZilla Live Chat Software